Upisi

  obnovljeno: ponedjeljak, 04. srpanj 2016.
Home
Natrag
Prijava
Rezultati

 

 

VII. gimnazija u Zagrebu, Križanićeva 4

  Upisi  2016./2017.

4. srpnja 2016.   

 Upis u 1. razred VII. gimnazije

 

 Upisi u VII. gimnaziju održat će se od 11. do 15. srpnja 2016. od 8,00 – 12,30 sati.

 Za upis je potrebno donijeti:

-          Potpisani obrazac o upisu (upisnicu) u 1. razred VII. gimnazije

-          Svjedodžbu 8. razreda

-          Dokumente kojim su ostvarena dodatna prava za upis (za učenike koji imaju dodatne bodove)

Upisno povjerenstvo

 

Natječaj  2016./2017.

VII. gimnazija,

Zagreb, Križanićeva 4

 

KLASA: 602-03/16-01

URBROJ: 251-103-01-16-215

 

Na temelju članka 22.stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.i 152/14),  Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15)  i Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. (KLASA: 602-03/15-06/01033, URBROJ: 533-25-16-0005 od 20. svibnja 2016.; VII. gimnazija objavljuje  

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

U PRVI RAZRED šk. god. 2016./2017.

 

Naziv i adresa škole: VII. gimnazija, Zagreb, Križanićeva 4,

tel. 46 11 741

 

Program: opća gimnazija

Trajanje obrazovanja: 4 godine

Broj učenika: 168

 

Popis predmeta posebno važnih za upis (7. i 8. raz. OŠ): hrvatski jezik, prvi strani jezik, matematika, zemljopis, povijest.

Šesti nastavni predmet važan za nastavak obrazovanja: biologija

 

Strani jezici koji se uče kao obvezni:

Prvi strani jezik: engleski i njemački

Drugi strani jezik: njemački, engleski, talijanski

 

Posebni uvjeti i mogućnosti:

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na natjecanjima u znanju iz: hrvatskoga jezika, matematike, prvog stranog jezika, povijesti, zemljopisa i fizike.

 

Minimalni bodovni prag: 74 boda

 

Provjere znanja engleskog jezika kojeg učenici nisu učili u OŠ, a željeli bi ga upisati kao prvi strani jezik održat će se 1. 7. 2016. u 10:00

 

Troškovi školovanja za kandidate strane državljane iz zemalja izvan EU iznose 3.000,00 kn

 

 

 

 

 

Ostale informacije o upisima pogledati na slijedećim linkovima:

 

Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.    Više…

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.       Više…

Prijave i upisi u srednje škole za šk. god. 2016./2017.- Idemo u srednju!!! – Brošura      Više…

Prijave i upisi u srednje škole za šk. god. 2016./2017.- Idemo u srednju!!! - učenici s teškoćama u razvoju  Više…

 

Postupak prijave, potrebni dokumenti, rokovi, važni datumi... i sve ostalo o upisima nalazi se opisano ovdje:   www.upisi.hr


Anketiranje učenika i roditelja pri upisu u srednje škole

o interesu za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku. U Zagrebu, u određenim školama već postoji takva vrsta nastave po modelu C.

Model C znači da se nastava izvodi na hrvatskom jeziku uz dodatnih dva do pet školskih sati namijenjenih učenju (njegovanju) jezika i kulture nacionalne manjine. Dodatna satnica u trajanju od pet školskih sati tjedno obuhvaća učenje jezika i književnosti nacionalne manjine, geografije, povijesti, glazbene i likovne umjetnosti.

Obavještavamo roditelje i učenike pripadnike nacionalnih manjina o ovom obliku dodatnog obrazovanja i molimo ih da svoj interes izraze na priloženom upitniku - anketi koju će priložiti pri upisu.

Cijelu obavijest pročitajte ovdje a popis škola u kojima se održava ovaj oblik nastave i anketni list nalazi se ovdje...


 

 

   

Home | Info - Kontakt | Program | Povijest škole | Opći akti škole | Školski odbor | Upisi | Rasporedi | Predmeti | Kalendar | Financije prihodi rashodi | Izvješća

Stranica je obnovljena: ponedjeljak, 04. srpanj 2016.