2020-04-09 00:21:21

Digitalna platforma "U centru mature"

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pokrenuo je digitalnu platformu koja sadrži materijale u kojima ćete naći odgovore na brojna pitanja vezana uz državnu maturu. Pripremljeni materijali prvenstveno su namijenjeni maturantima i nastavnicima te izravno pomažu učenju, razumijevanju vrednovanja i ostvarivanju dobrih ishoda na državnoj maturi u trenutačnim okolnostima odvijanja nastave na daljinu.

Materijali se nalaze na poveznici: https://www.ncvvo.hr/drzavna-matura-i-provedeni-ispiti/u-centru-mature/

Letak sa detaljnijim pojašnjenjem nalazi se u privitku.


VII. gimnazija Zagreb