2017-12-14 09:12:23

Susret u Došašću

Pater Ike Mandurić prekjučer je u Kapelici učenicima koji pohađaju vjeronauk održao adventsku duhovnu obnovu. Govorio je o potrebi obnove ljudske dimenzije u čovjeku, o okretanju bližnjemu koji vapi za razumijevanjem, suosjećanjem, dobrotom. "Advent nas poziva da se otvorimo ambiciji kako je moguće i dobro otvoriti se dobru", istaknuo je, pozivajući učenike da "napreduju u ljudskosti, da postanu netko kome se može doći, tko znade utješiti". Hvala mu na poticajnim riječima, kao i organizatorici susreta, profesorici Tihani Arbanas.

 

 

 

VII. gimnazija Zagreb