Filozofija
 

obnovljeno: nedjelja, 12. lipanj 2016.

Home
Natrag

                   

Sokrat                          Platon                         Aristotel

šk.god. 2015./2016.

NASTAVA, TEKSTOVI, PITANJA NAPOMENE, POJAŠNJENJA

Program filozofije

 
   
Što je filozofija? Uvod u filozofiju
Izvor i poticaji filozofiji O izvoru i poticajima koji dovode do filozofije
Discipline filozofije Podjela filozofskih disciplina i ontologija
Antropologija Filozofija čovjeka, sloboda kao bit čovjeka
Gnoseologija Teorija spoznaje
Etika Moral i etika kao praktična filozofija
Politika Politika kao praktična filozofija
Estetika prezentacija o filozofskoj estetici
   
Obrana Sokratova Platonov tekst o Sokratovoj obrani (obavezna literatura) 
O prijateljstvu Poglavlje iz Aristotel, Nikomahova etika (obavezno - izbor)
Nagovor na filozofiju Skraćeni oblik Aristotelove knjige (obavezno - izbor)
   
Sokrat Cjeloviti tekst o Sokratu (prema predavanjima)
Platon Cjeloviti prikaz Platona prema predavanjima
Aristotel Cjeloviti prikaz Aristotela prema predavanjima
   
Religiozno razdoblje Kršćanstvo, patristika, Aurelije Augustin
Srednjovjekovlje Skolastika: vjera i um, problem univerzalija, T. Akvinski
Renesansa Kopernikanski obrat; Protestantizam
   
Racionalizam Empirizam Novovjekovlje: fil. 17.st., Descartes, D. Hume
Idealizam 18.st. Klasični njemački idealizam: Kant
Romantizam Schelling, Hegel s pitanjima za ponavljanje
Marksizam Filozofija djelovanja - Karl Marx s pitanjima... za ponavlj.
Iracionalizam Volja je bit svega - A. Schopenhauer
Ponavljanje kroz pitanja Racionalizam (Descartes), Empirizam (Hume), Klasični njemački idealizam (Kant)
   
Egzistencijalizam 19.st Kierkegaard, Nietzsche
Pozitivizam 19. i 20.st. Comte; Bečki krug, Russel, Wittgenstein
   
   

 


 
   
 

Home | Nacionalni ispiti | Hrvatski jezik | Strani jezici | Latinski jezik | Umjetnosti | Povijest | Geografija | Etika | Vjeronauk | Psihologija | Filozofija | Logika | Matematika | Informatika | Fizika | Kemija | Biologija | PiG | TZK